ام دی اف لاتو ایتالیا

latho Italy

ام دی اف لاتو محصولاتی هستند از مجموعه کارخانجات لاتو ایتالیا که در پدرونا دل گروپا ایتالیا مستقر است. شرکت لاتو عمده تولیدات خود را منحصر در ساخت ورق های ام دی اف با روکش چوب طبیعی نموده است. صفحات ام دی اف این برند در ابعاد ۱۲۲*۲۴۴ با ضخامت ۱۸ میلی متر میباشد.  هفت تیپ از محصولات ام دی اف لاتو در ایران برای کاربری های گوناگون مربوط به طراحی داخلی عرضه می گردد.دسته بندی هریک از تیپ ها بر اساس نوع بافت و الگوی بصری که به دست می دهد تعریف می گردد. که در هر تیپ بنا به رنگ آن صفحات ام دی اف نام گذاری گردیده اند به طور مثال در تیپ “ای” شش رنگ ابانو (آبنوس) ،نرو(سیاه)،نوچه(گردویی)،روور اسکوور(بلوطی تیره)،رووره(بلوطی) و ونگه قرارداده شده است.

ام دی اف لاتو با بافت خاص و متنوع همراه با روکش چوب طبیعی برای تمامی فضاهایی که نیاز به استفاده از پنل های چوبی دارند قابلیت خاص تعریف می کند.این صفحات ام دی اف دکوراتیو می تواند به صورت روکش خام یا رنگ شده و جلا خورده در کار استفاده شود.
  هفت تیپ از محصولات ام دی اف لاتو در ایران برای کاربری های گوناگون مربوط به طراحی داخلی عرضه می گردد.دسته بندی هریک از تیپ ها بر اساس نوع بافت و الگوی بصری که به دست می دهد تعریف می گردد. که در هر تیپ بنا به رنگ آن صفحات ام دی اف نام گذاری گردیده اند به طور مثال در تیپ “ای” شش رنگ ابانو (آبنوس) ،نرو(سیاه)،نوچه(گردویی)،روور اسکوور(بلوطی تیره)،رووره(بلوطی) و ونگه قرارداده شده است.  ام دی اف لاتو با بافت خاص و متنوع همراه با روکش چوب طبیعی برای تمامی فضاهایی که نیاز به استفاده از پنل های چوبی دارند قابلیت خاص تعریف می کند.این صفحات ام دی اف دکوراتیو می تواند به صورت روکش خام یا رنگ شده و جلا خورده در کار استفاده شود.

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۱

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۲

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۳

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۴

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۵

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۶

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۷

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۸

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۹

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۱۰

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۱۱

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۱۲

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۱۳

ام دی اف لاتو ایتالیا

لاتو ۱۴