اندازه ، استاندارد و قیمت کابینت

اندازه ، استاندارد و قیمت کابینت

عزیزان در این این صنعت ابعادی استاندارد می باشند و به نوعی پایه قیمت گذاری محسوب می شوند ولی با توجه به سلیقه های متفاوت عزیزان و همچنین تنوع  زیاد در ابعاد و اندازه پروژه های عزیزان ، امکان طراحی و ساخت در همه ابعاد گوناگون فراهم می باشد. ابتدا در ویدیو زیر به برخی از ابعاد استاندارد می پردازیم سپس بخشی از یونیت های رایج را به همراه ابعاد آن ها خدمتتان ارائه کرده ایم.
اندازه کابینت زمینی

کابینت زمینی

اندازه کابینت دیواری

کلبینت دیواری

اندازه کابینت زمینی و دیواری

زمینی و دیواری

اندازه کابینت کمدی

کمدی

اندازه بالای یخچال

بالای یخچال

اندازه یخچال ساید

یخچال ساید

اندازه یخچال تک

یخچال تک

اندازه یخچال دوقلو

یخچال دوقلو

اندازه اجاق گاز

اجاق گاز

اندازه هود

هود

اندازه سینک ظرفشویی

سینک ظرفشویی

اندازه ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی

اندازه ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی

اندازه پکیج

پکیج

اندازه فر تو گاز

فر تو گاز

با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز و تغییر لحظه ای قیمت ، امکان درج قیمت ثابت ، طبق روال گذشته در حال حاضر وجود  ندارد و پس از بررسی سفارش و پیش از انعقاد قرارداد نهایی فروش ، قیمت نهایی برآورد می گردد 🙁