وسترمن آکریلیک سالید سورفیس

Westermann Acrylic Solid Surfaces Germany

 سالید سورفیس (Solid Surface) رزینی پلیمری است که در اثر ترکیب با RTH به ماده ای تحت عنوان سالید سورفیس تبدیل می شود که شباهت بسیار به سنگ دارد و قطعات مختلف آن بدون درز در کنار هم قرار می گیرند.

برخی ویژگی های سالید سرفیس:

·         قابلیت انعطاف بالا.

·         طول عمر مفید حداقل ۱۵ سال

·         آنتی‌باکتریال (درزی ندارد که میکروب‌ها بتوانند در آن نفوذ کنند.)

·         قابل تمیز کردن به سادگی.

·         مقاوم در مقابل لکه و جرم.

هر سطحی را می‌توان با هر نوع قوسی به کمک این ماده پوشاند.  از سالید سرفیس، در ساخت وان حمام، روشویی، پوشش سطوح مختلفی چون کانتر، کابینت آشپزخانه و… استفاده می‌شود. همچنین به علت آنتی‌باکتریال بودن، انتخابی مناسب در اماکن عمومی از جمله فرودگاه‌ها، رستوران‌ها و… تلقی می شود.

معرفی کورین وسترمن

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۶

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۷

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۸

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۹

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۰

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۱

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۲

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۳

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۴

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۵

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۶

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۷

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۸

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۱۹

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۰

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۱

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۲

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۳

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۴

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۵

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۶

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۷

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۸

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۲۹

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۰

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۱

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۲

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۳

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۴

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۵

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۶

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۷

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۸

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۳۹

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۰

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۱

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۲

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۳

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۴

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۵

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۶

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۷

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۸

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۴۹

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۰

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۱

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۲

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۳

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۴

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۵

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۶

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۷

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۸

کورین وسترمن آلمانی

وسترمن ۵۹