پرش به محتوا

کلیاف ایتالیا

کلیاف ایتالیا

 Italy Cleaf

شرکت کلیاف ایتالیا Italiy Cleaf در حال حاظر یکی از با کیفیت ترین و معروفترین تولید کنندگان ورق های ام دی اف در بین کشورهای تولید کننده این ورق ها می باشد. ورق های ام دی اف کلیاف ایتالیا دو رو هستند بدین معنی که بر خلاف ام دی اف های ایرانی و ترک هر دو طرف پشت و روی ام دی اف به صورت رنگی می باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد ام دی اف های این شرکت نمونه طرح هایی است که همانند چوب های برش خورده می باشد و حس گرما و آرامش را به انسان منتقل می کند.
برخی از مزایای ورق های ام دی اف این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
در ورق های ملامین و پلی گلس تولیدی شرکت کلیاف ایتالیا به مرور زمان تغییر رنگ ایجاد نمی شود که خود باعث تولید عمر این ورق ها می باشد.
در برابر خراش به مقدار زیادی مقاوم است تا حدی که می توانید با یک اسکاچ اسفنجی سطوح این ورق را بدون خراش تمیز نمایید.
لبه های این ورق بدون درز می باشند که باعث جلوگیری از نفوذ آب می شود.
درخشندگی و براقی
مقاومت در برابر سایش
روکش ملامینه دوطرفه
مشاهده یکی از پروژه های به اتمام رسیده توسط ام دی اف کلیاف در صفحه کابینت کلیاف

معرفی کلیاف ایتالیا

ALDANY

کابینت کلیاف ایتالیا

ALDANY 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ALDANY 2

کابینت کلیاف ایتالیا

ALDANY 3

ALPACA

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ALPACA 2

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 3

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 4

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 5

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 6

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 7

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 8

کابینت کلیاف ایتالیا

 ALPACA 9

ALTER

کابینت کلیاف ایتالیا

ALTER 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ALTER 2

کابینت کلیاف ایتالیا

ALTER 3

کابینت کلیاف ایتالیا

ALTER 4

کابینت کلیاف ایتالیا

ALTER 5

کابینت کلیاف ایتالیا

ALTER 6

AMETIS

کابینت کلیاف ایتالیا

AMETIS 1

کابینت کلیاف ایتالیا

AMETIS 2

AMETIS 3

ARES

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 2

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 3

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 4

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 5

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 6

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 7

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 8

کابینت کلیاف ایتالیا

ARES 9

AZIMUT

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 1

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 2

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 3

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 4

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 5

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 6

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 7

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 8

کابینت کلیاف ایتالیا

AIMUTE 9

CONCRETA

کابینت کلیاف ایتالیا

 CONCRETA 1

کابینت کلیاف ایتالیا

 CONCRETA 2

کابینت کلیاف ایتالیا

 CONCRETA 3

کابینت کلیاف ایتالیا

 CONCRETA 4

کابینت کلیاف ایتالیا

 CONCRETA 5

کابینت کلیاف ایتالیا

 CONCRETA 6

DUNA

کابینت کلیاف ایتالیا

DUNA 1

کابینت کلیاف ایتالیا

DUNA 2

کابینت کلیاف ایتالیا

DUNA 3

ENGADINA

کابینت کلیاف ایتالیا

ENGADINA 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ENGADINA 2

کابینت کلیاف ایتالیا

ENGADINA 3

کابینت کلیاف ایتالیا

ENGADINA 4

کابینت کلیاف ایتالیا

ENGADINA 5

کابینت کلیاف ایتالیا

ENGADINA 6

ESPERIA

کابینت کلیاف ایتالیا

ESPERIA 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ESPERIA 2

کابینت کلیاف ایتالیا

ESPERIA 3

کابینت کلیاف ایتالیا

ESPERIA 4

کابینت کلیاف ایتالیا

ESPERIA 5

کابینت کلیاف ایتالیا

ESPERIA 6

GRAFIS

کابینت کلیاف ایتالیا

GRAFIS 1

کابینت کلیاف ایتالیا

GRAFIS 2

کابینت کلیاف ایتالیا

GRAFIS 3

کابینت کلیاف ایتالیا

GRAFIS 4

کابینت کلیاف ایتالیا

GRAFIS 5

کابینت کلیاف ایتالیا

GRAFIS 6

GRANGER

کابینت کلیاف ایتالیا

GRANGER 1

کابینت کلیاف ایتالیا

GRANGER 2

کابینت کلیاف ایتالیا

GRANGER 3

کابینت کلیاف ایتالیا

GRANGER 4

کابینت کلیاف ایتالیا

GRANGER 5

کابینت کلیاف ایتالیا

GRANGER 6

LIGHT MATRIX

کابینت کلیاف ایتالیا

LIGHT MATRI 1

کابینت کلیاف ایتالیا

LIGHT MATRI 2

کابینت کلیاف ایتالیا

LIGHT MATRI 3

MALOJA

کابینت کلیاف ایتالیا

MALOHA 1

کابینت کلیاف ایتالیا

MALOHA 2

کابینت کلیاف ایتالیا

MALOHA 3

کابینت کلیاف ایتالیا

MALOHA 4

کابینت کلیاف ایتالیا

MALOHA 5

کابینت کلیاف ایتالیا

MALOHA 6

MATRIX

کابینت کلیاف ایتالیا

MATRIX 1

کابینت کلیاف ایتالیا

MATRIX 2

کابینت کلیاف ایتالیا

MATRIX 3

کابینت کلیاف ایتالیا

MATRIX 4

کابینت کلیاف ایتالیا

MATRIX 5

کابینت کلیاف ایتالیا

MATRIX 6

MILLENNIUM

کابینت کلیاف ایتالیا

MILLENNIUM 1

کابینت کلیاف ایتالیا

MILLENNIUM 2

کابینت کلیاف ایتالیا

MILLENNIUM 3

کابینت کلیاف ایتالیا

MILLENNIUM 4

کابینت کلیاف ایتالیا

MILLENNIUM 5

کابینت کلیاف ایتالیا

MILLENNIUM 6

OPACO

کابینت کلیاف ایتالیا

OPACO ۱

کابینت کلیاف ایتالیا

OPACO ۲

کابینت کلیاف ایتالیا

OPACO ۳

ORION

کابینت کلیاف ایتالیا

ORION 1

کابینت کلیاف ایتالیا

ORION 2

کابینت کلیاف ایتالیا

ORION 3

کابینت کلیاف ایتالیا

ORION 4

کابینت کلیاف ایتالیا

ORION 5

کابینت کلیاف ایتالیا

ORION 6

PEMBROKE

کابینت کلیاف ایتالیا

PEMBROKE 1

کابینت کلیاف ایتالیا

PEMBROKE 2

کابینت کلیاف ایتالیا

PEMBROKE 3

کابینت کلیاف ایتالیا

PEMBROKE 4

کابینت کلیاف ایتالیا

PEMBROKE 5

کابینت کلیاف ایتالیا

PEMBROKE 6